KRAFT Press er et eget forlag med formål å utvide og forsterke KRAFT som et kunnskapssenter og visningssted for samtidig kunsthåndverk. Dette tar form av ulike tekst- og kunstpublikasjoner tilknyttet utstillingsvirksomheten, som sikter mot å tilgjengeliggjøre et bredt spekter og inngangsportaler innen feltet. KRAFT Press sin første satsing er serien Parallell.

Bli abonnent! Få hver nye utgave av Parallell i posten for kun 100 NOK inkl. porto. Send navn og adresse til kraft@kraftbergen.no, så sender vi deg nyeste nummer. Bestiller du flere utgaver får du tre for 250 NOK inkl. porto.

Utgivelser