Studio

OM STUDIO

Studio er KRAFTs butikkonsept med fokus på å tilrettelegge for direkte kjøp av kunst av høy kvalitet fra utvalgte, særegne kunstnerskap. I en rullerende ordning fremvises et spekter av arbeider med særlig tilknytning til kunsthåndverk feltet. KRAFT hjelper deg gjerne med å finne en plass til ditt nye kunstverk i dine omgivelser slik at kunstens egenart ivaretaes og samtidig inngår i din personlige sfære.

Vi tilrettelegger for frakt dersom verket skal sendes. Kjøper er ansvarlig for å dekke transportkostnadene. Kunstverk med salgspris over 2000 NOK medfører kunstavgift på 5%. Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger, og forvaltes av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). KRAFT mottar oppgjør på vegne av kunstner i henhold til avtale om formidlingssalg av kunst.

Alle foto: Thor Brødreskift

Produkter

Kull
Kari Mølstad
26.250 NOK
objekt 6059
Heidi Bjørgan
7.560 NOK
Forlatt
Andrea Scholze
18.900 NOK
6
Bjarne Nielsen
1.950 NOK
Uten tittel (2020)
Solveig Granberg
6.300 NOK
Frøkappe
Aron Irving Li
26.250 NOK
Thank you, Tiktaalik
Solveig Granberg
12.600 NOK
11
Bjarne Nielsen
2.200 NOK
objekt 6099
Heidi Bjørgan
31.500 NOK
Unnskyld
Andrea Scholze
23.100 NOK
1
Bjarne Nielsen
1.300 NOK
Beklemt
Kari Mølstad
23.100 NOK
Purpurkappe
Aron Irving Li
36.750 NOK
Høstglød
Aron Irving Li
24.150 NOK
objekt 6063
Heidi Bjørgan
8.295 NOK
3
Bjarne Nielsen
1.300 NOK
2
Bjarne Nielsen
1.950 NOK
Å se på solen
Andrea Scholze
5.775 NOK
12
Bjarne Nielsen
1.950 NOK
Undercurrent
Solveig Granberg
7.350 NOK
Dvale
Andrea Scholze
28.350 NOK
14
Bjarne Nielsen
1.250 NOK
10
Bjarne Nielsen
700 NOK
Spending time with strangers
Solveig Granberg
16.800 NOK
Spire
Kari Mølstad
26.250 NOK
Uten tittel
Aron Irving Li
26.250 NOK
Avtrykk
Kari Mølstad
26.250 NOK
15
Bjarne Nielsen
1.250 NOK
objekt 6078
Heidi Bjørgan
7.560 NOK
Uten tittel (2017)
Solveig Granberg
13.650 NOK
Optisk
Kari Mølstad
2.520 NOK
5
Bjarne Nielsen
900 NOK