Kari Mølstad

Kari Mølstad arbeider med slipte skulpturelle glassformer. Hun søker sanselighet og estetikk i samspillet mellom material, taktilitet og form. Gjennom ulike slipeteknikker utforsker hun glasset og gir det ny identitet gjennom ulike spor, vinklinger og dybde. Håndverksmessig presisjon og grundighet gjør hvert spor viktig for det endelige uttrykket. Formen blir først blåst og deretter etterarbeidet med diamantslipeskive, sandblåsing og tilslutt børstepolering for å få glansen tilbake i glasset. Eventuelt ny oppvarming hvor den slipte strukturen blir polert av varmen. Den varme blåseprosessen er intens, varm og rask, i motsetning til den møysommelige slipeprossesen som tar timesvis. At begge disse prosessene bor i objektet, det flytende og bevegelige mot det langsomme, gir en ekstra dimensjon til arbeidet. Skulpturene til Kari Mølstad kan assosieres med former som finnes i naturen, men som også er sine egne. Hun beskriver arbeidene som en form for ordløs aktivisme der hun vil ta vare på og vise frem den skjøre skjønnheten i livet som omgir oss og som vi er en del av.

Kari Mølstad bor og arbeider på Lillehammer. I 2009 etablerte hun glasshytta Hett glass hvor hun jobber som freelancer. Hun er utdannet ved Glasskolan i Orrefors fra 1999 til 2002 og Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering avd. Glass på Bornholm fra 2004 til 2007. De siste årene har hun stilt ut blant annet ved Hamar Kunstforening, Oppland Kunstsenter, KRAFT, Østfold Kunstsenter og Årsutstillingen 2020 ved Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Verkene hennes er innkjøpt av en lang rekke institusjoner, deriblant Drammens Museum, Lillehammer Kunstmuseum, Oslo Kunstsamling, Sørlandets Kunstmuseum, Utenriksdepartementet og Nasjonalmuseet.

Produkter

Kull
Kari Mølstad
26.250 NOK
Beklemt
Kari Mølstad
23.100 NOK
Spire
Kari Mølstad
26.250 NOK
Avtrykk
Kari Mølstad
26.250 NOK
Optisk
Kari Mølstad
2.520 NOK