Hopp til hovedinnhold

Nina Malterud

Nina Malterud arbeider med leirgods, med referanser til historiske former innen keramikk, som fliser og fat, mer fokusert på uttrykk enn på funksjon. De seneste årene har hun i større grad utnyttet de maleriske mulighetene som glasur og leire har, og inkluderer uventede virkninger fra flere runder med brenning. På denne måten kan verkene reformuleres utallige ganger. I prosessen er ikke sprekker og hull i glasuren nødvendigvis feil, men åpner heller for nye uttrykksmuligheter. Noen av overflatene kan minne om naturfenomen, uten at dette nødvendigvis er tilsiktet av Malterud.

Nina Malterud er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo årene 1971–74. Fra 1994 var hun professor i keramikk ved Kunsthøgskolen i Bergen og 2002–2010 var hun rektor ved samme institusjon. Hun har hatt diverse oppdrag som seniorrådgiver, særlig om kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk ph.d., ved kunsthøgskolene i Bergen og Oslo, og Fakultetet for Kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen. I 2022 hadde Malterud en omfattende separatutstilling ved KODE i Bergen, og ble samme år tildelt Ulrik Henriksens Ærespris fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, samt utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats i kunstutdanningen og sitt kunstneriske virke.

Nina Malterud

f. 1951
www.ninamalterud.no
@nina_malterud

Produkter

Brikke (1)
Nina Malterud
12.600 NOK
Brikke (4)
Nina Malterud
12.600 NOK
Brikke (2)
Nina Malterud
12.600 NOK
Brikke (3)
Nina Malterud
12.600 NOK
Sirkel (1)
Nina Malterud
16.800 NOK
Sirkel (2)
Nina Malterud
16.800 NOK