Hopp til hovedinnhold

Linda Morell, Tone Andersen, Magdalena Kotkowska, Thomas Iversen

Fistful of Love – Linda Morell, Tone Andersen, Magdalena Kotkowska, Thomas Iversen

Fistful of Love er en gruppeutstilling med verk fra masterutstillingene i Bergen og Oslo i 2019. Deltakende kunstnere er Linda Morell (Bergen), Tone Andersen (Bergen), Magdalena Kotkowska (Oslo), og Thomas Iversen (Oslo). Utstillingen søker å oppfatte tendenser og kunstneriske strategier i den samtidige og kommende kunsthåndverkscenen. Kuratert av Kirsti van Hoegee.

I forbindelse med utstillingen arrangerer KRAFT seminaret Kunnskapskampen på Litteraturhuset mandag 10. februar kl. 18-20. KRAFT vil med dette seminaret stille spørsmål rundt kunstutdanningen, med fokus på kunsthåndverk, og se nærmere på hvilken påvirkning omstruktureringene har hatt for fagfeltene. Deltakerne kommer fra KMD, KHiO og Konstfack.

Linda Morell: Hygieia

Linda Morell er utdannet fra Kunstakademiet i Bergen med Master i fri kunst i 2019. I sitt kunstnerskap jobber hun med kropp og skulptur, og et interessepunkt oppstår i grenselandet der disse to begreper overlapper hverandre og forenes. Emnet utforskes utfra et medisinsk, kulturelt og historisk perspektiv, og gjennom sine arbeider utvikler hun ulike forståelsesmodeller og teorier for å nærme seg tematikken.

I installasjonen Hygieia viser hun skulpturelle arbeider i polert stål og keramikk som i sitt formspråk tar utgangspunkt i redskaper og proteser. Arbeidene fremstår som kroppslige maskiner og syntetiske organismer.

Tone Andersen: © for change 

Tone Andersen er utdannet fra Kunstakademiet i Bergen med Master i fri kunst i 2019. Hun jobber med multimediale installasjoner bestående av keramikk, video og objekter. Tematiske fokusområder er tid, identitet, hverdagsliv og en indre verden av drømmer og fantasi.

Verket © for change tar utgangspunkt i en porselensfigurin eller nipsfigur, og en samling bilder hentet fra internett, og arbeidet fokuserer på hvordan våre identiteter påvirkes og styres av bildene vi omgir oss med. Vi ser på skjermer som fremstår som portaler til andre verdener. Vi og alt rundt oss er i konstant endring og våre virkeligheter blandes sammen med andres virkeligheter, i et uforutsigbart nett av fortid, forventninger og normer.

Magdalena Kotkowska: Garden tactics

Magdalena Kotkowska er utdannet MFA ved linjen Medium og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2019. Kotkowska arbeider med skulptur og installasjon, der hun forsker på systemer med utgangspunkt i bevegelser i tid og rom. 

I installasjonen Garden tactics møter vi en fragmentert estetikk der materialer transformermeres til nye tilstander og former. Kotkowska undersøker det flytende; dets kontinuerlige og uopprettelige stillingsendring gjennom endret materie. Ved å bruke tradisjonelle håndverksteknikker avsettes en konsentrasjon av forskjellige materialer i form eller formløshet, og kan sees på som et bilde på den grunnleggende opplevelsen av å spørre, tvile og posisjonere vår eksistens i en absurd verden som også er i stadig overgang fra en tilstand til en annen.

Thomas Iversen: @makingapencil

Thomas Iversen er utdannet MFA ved linjen Medium og materialbasert kunst, Kunsthøgskolen i Oslo.

I verket @makingapencil har Iversen laget en blyant helt fra bunnen av. Alt av materialer er hentet fra naturen, bearbeidet og montert fra råmaterial, frem til en ferdig blyant. Ved å bruke håndverk til å produsere en blyant, som vanligvis masseproduseres i en fabrikk, belyses en skjult side ved materielle goder og dagligdagse objekter – i dette tilfellet tegnematerialet. Den håndverksbaserte blyanten er unik, men den er bare unik på grunn av måten den er produsert på - det er det som skiller den fra andre masseproduserte blyanter. Ved å blottlegge prosessen kan betrakteren reflektere omkring hva som ligger bak de tingene vi kjøper og eier, samt det ansvaret vi har som konsumenter. Prosessen å lage en blyant kan sees på Instagram-kontoen @makingapencil.