Åsa Cederqvist

Invitert N°3: Mama Dada Gaga – Åsa Cederqvist
Mama Dada Gaga er en utforskende og kompromissløs film, og en romlig installasjon, som skildrer lek, tillit og kunstnerisk arbeid generelt. I samarbeid med datteren og moren, dokumenterer og iscenesetter kunstneren Åsa Cederqvist en verden under konstant konstruksjon.

I filmen møter vi tre generasjoner kvinner i et hybriduttrykk der lek og forskjellige rollespill handler om forventninger til kunstnerrollen, morsrollen og kvinnerollen. Filmens flere lag fører oss mellom virkelighet og abstraksjon, foreldreskap og barndom, symbiose og separasjon, liv og død. Resultatet er en slags materialisering av hvordan relasjoner, rammer og forventninger stadig utfordres av livets konstante uforutsigbarhet, og om hvordan våre roller ikke er så statiske som vi kanskje vil at de skal være.  

En gjentagende sekvens i Mama Dada Gaga er fødsel, transformasjon, overgangen fra en tilstand til en annen. Skulpturene i filmen er rekvisitter for lekens ritualer, men de er også frittstående skulpturer som selv uttrykker disse forskjellige tilstandene. I den romlige installasjonen blir publikum en del av scenografien, og svøpes nærmest inn i filmen. Trykket på tekstilene tar utgangspunkt i hverdagslige materialer; et nærbilde av en pannekake, jord som er avbildet på avstand, en rosa deig. Mikro- og makroperspektiv på livet.

Åsa Cederqvist (f. 1975) sin praksis ligger i skjæringspunktet mellom billedkunst, film og koreografi. Gjennom video, skulptur, installasjon, fotografi og performance skaper hun humoristiske, eksistensielle, gåtefulle og utfordrende universer som navigerer mellom det underbevisste og det rasjonelle, det fysiske og det flyktige. Arbeidet hennes har blitt presentert på Kunsthal Rønnebæcksholm, Danmark (2020); Momentum 10, Moss, Norge (2019); Kunsthaus Hamburg (2017); Kunsthaus Bethanien, Berlin (2017); Wetterling Gallery, Stockholm (2013, 2016); Bonniers Konsthall, Sverige (2008) blant andre. Mottaker av ett års botidstilskudd ved Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2016-2017). Fra 2010 til 2020 var Cederqvist universitetslektor i billedkunst ved Tekstilprogrammet ved Konstfack - Univeristy of Fine Arts, Crafts and Design, Stockholm, fra 2010 til 2020.