Josefine Lyche

Jærtegn – Josefine Lyche

Jærtegn: overnaturlig hendelse som oppfattes som tegn på at noe skal skje Jærtegn er ifølge folketroen et naturlig eller overnaturlig fenomen som oppfattes som et varsel.

Gjennom ulike kunstneriske metoder utforsker Josefine Lyche grunnleggende strukturer av skjønnhet og mystikk i naturen, mennesket og kosmos. Arbeidene hennes peker ofte mot det overnaturlige – uhåndgripelige fenomener som gjerne manifesterer seg som seremonielle spor og systemer satt inn i installasjoner. Her finner vi referanser til esoterisk filosofi, geometri, mystisisme og kunsthistorie.

Lyches installasjon Jærtegn i Hvelvet består av tre lysskulpturer i form av pyramider eller stiliserte krystaller, som vokser inn i og ut av glitrende pidestaller.  De to lysskulpturene Sweet Night og Endless Delight refererer til det profetiske diktet Auguries of Innoncence av William Blake som både fordrer en bevissthet om den rådende verdenssituasjonen, samt er en påminnelse om skjønnheten og harmonien vi finner i naturen og universet.  Nærmere gulvet står skulpturen The 3 6 9 Generator med referanse til Nikola Teslas 3 6 9-teori om tallmagi, energi, frekvens og vibrasjon i jakten på universets mysterier. Inne i den triangulære monteren kan man skimte en stjerneliknende form. Det er en tredimensjonal representasjon av det 12.000 år gamle mystiske symbolet Sri Yantra fra Hinduismen som kombinerer matematikk og spiritualitet. Sri er Sanskrit for hellig, Yantra viser til et geometrisk mønster som representerer kosmos.

Det mørklagte Hvelvet blir kun opplyst av refleksjoner og regnbuer som kommer fra lysbrytningen i skulpturene, og Lyche ønsker å gi publikum en følelse av å tre inn i en parallell dimensjon med symboler, fenomener og forvarsler: jærtegn om en forestående hendelse eller forandring. Installasjonen kan også ses på som et drømmelandskap eller et frossent øyeblikk fra en imaginær science-fiction film. Skulpturene vil i egenskap av sine geometriske former gi publikum energi og blir på denne måten interaktive i møtet med tilskueren.

Lyche jobber stedssensitivt og installasjonen går i dialog med det tidligere bankhvelvet med de monterliknende skulpturene som peker mot opphøyde verdigjenstander og utilgjengelige verdener. Tematisk reflekterer installasjonen over menneskets søken etter å forstå verden og universet.

En overordnet målsetting i Lyches kunstneriske praksis er å la arbeidene sine virke som visuelle ladestasjoner og et positivt energifelt for tilskueren. Hun har et ønske om å rokke ved tilskuerens virkelighetsoppfatning, gjerne utover det som skjer inne i utstillingsrommet.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.