Kari Mølstad

Avtrykk – Kari Mølstad

Kari Mølstad arbeider med sanselige og estetiske skulpturer i glass. Hun etterstreber å tilføre håndverkets skikkelighet en ekstra dimensjon gjennom ulike slipeteknikker. Følsomhet og grundighet gjør hennes formsterke verk bemerkelsesverdige og kraftfulle.

Til utstillingen Avtrykk har Kari Mølstad videreutviklet teknikker hun har arbeidet med de senere årene gjennom formeksperimenter og håndverksmessig presisjon. Glass som materiale utforskes i spennet mellom det flytende formbare glasset og det avkjølte frosne uttrykket. Samspillet mellom form og struktur oppstår ved hjelp av forskjellige slipemetoder. I forhold til glassblåsingen som skjer i øyeblikket med fullt fokus og i samarbeid, har slipningen av glasset en helt annen rytme. Hvert spor blir satt ett for ett og prosessen er møysommelig og langsom.

Verkene viser hvordan sårbarheten i naturen eksisterer også i glasset. Skulpturene hennes kan assosieres med former som finnes i naturen, men som også er sine egne former. Hun beskriver arbeidene som en form for ordløs aktivisme der hun vil ta vare på og vise frem den skjøre skjønnheten i livet som omgir oss, som vi er en del av.

Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst (KiN).

Kari Mølstad (f. 1977) er glassblåser og glasskunstner som bor og arbeider i Lillehammer, med egen glasshytte, Hett glass, som hun har drevet siden 2009. Hun er utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering avd. Glass på Bornholm 2004/2007.