Sigrid Espelien

Underjordisk – Sigrid Espelien

Sigrid Espelien har i de siste årene dykket ned i blåleire som materiale og som en inngang til sted og historiefortelling. I blåleire fra byggeplasser i Oslo gjemmer det seg historier om geologi, arkeologi, byutvikling, politikk, science fiction og industri. Leira er også utgangspunkt for utforsking av teknologi. Tidligere har Sigrid jobbet med mursteinsproduksjon – med graving av leire, pressing av tegl, bygging av ovn og brenning. Nå er fokus flytta til 3D-teknologi.

Utstillingen på KRAFT viser en ny retning i Sigrids stedsspesifikke leireutforsking. Gjennom sitt treårige samarbeid med Norsk Maritimt Museum har hun fått tilgang til en 3D-skanning av et båtvrak funnet i et arkeologisk utgravingsfelt i Oslo sentrum. For dem er skanningen en del av dokumentasjonen under en utgraving. For Sigrid er dette digitale landskapet et ikke-sted mellom fortida og framtida. Hvilke visuelle, etiske og filosofiske rom oppstår når et landskap blir skannet, laget om til en digital 3D-form, delt opp i lag og printet ut i leirepølser gjennom en maskin? Hvert steg i prosessen etterlater spor i form av unøyaktigheter i det ferdigbrente og nye spørsmål om håndverk, teknologi, materialitet og sted oppstår.

Sigrid Espelien har sin keramikk- og kunsthåndverksutdannelse fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (Glas- og Keramikkskolen på Bornholm) 2005-08 og Master in Fine Art fra Cranbrook Academy of Art i Michigan, USA, 2010-12. Hun er nå Høyskolelektor i keramisk kunst ved KHiO.