Hanne Friis

Invitert N°3: Skjult mønster – Hanne Friis

Hanne Friis har markert seg med særegne arbeider i tekstil, der de ulike verkene tar form som større installasjoner hengende fra tak eller på vegg, og som objekter på gulvet. Skulpturene blir til gjennom en langsom prosess; tekstilene er farget av planter og deretter formet av en karakteristisk folde- og sømteknikk utført for hånd i repeterende bevegelser som brytes av irregulære vendinger. De organiske og sanselige formene har en påfallende tilstedeværelse i rommet. De er abstrakte, men assosiative, og knytter seg både til kroppslige prosesser og naturens kretsløp og forandringer.

Utstillingen Skjult mønster er en videreføring av en serie arbeider der det skulpturelle utrykket kommer mer til syne i spiralliknende, fortettede former, som i den hengende spiralformen Lys spiral fra 2018. Det skulpturelle forsterkes av det matte, naturhvite eller grå bomullslerretet, som på avstand kan forveksles med gips eller leire, men ved nærmere øyesyn vil man se at formene er laget av tette folder av tekstil. Tekstilet i skulpturen Topografi III (2020) er farge fra tanninholdige planter i nord (Marikåpe og Storkenebb) som i kombinasjon med jernvann gir grålige fargenyanser. Tvetydigheten i forholdet mellom form og materialitet er et gjennomgående tema i kunstnerskapet.

Tittelen på utstillingen Skjult mønster henspiller på skulpturenes strukturelle oppbygging; repetitive bevegelser og handlinger, fold på fold, sting på sting som skaper mønstre og strukturer, noen mer lesbare enn andre, slik mønstrene vi selv lager i våre liv.

Hanne Friis (f. 1972) er utdannet innen maleri og skulptur ved Kunstakademiet i Trondheim (1992-96), men har siden studietiden utviklet seg i en stadig med tekstil- og håndverksbasert retning. Friis både viderefører og utfordrer den tekstile tradisjonen gjennom sine taktile, håndverksbaserte, skulpturelle og romlige verk. Arbeidene hennes er blitt presentert ved Seinajoki Kunsthalle i Finland (2020), Mariea Wettergren Gallery, Paris (2019), Kristiansand Kunsthall (2019), Foundation Villa Datris, Frankrike (2018), og KH Gallery, London (2017). Friis står bak en flere større offentlige utsmykninger og er representert i offentlige og private samlinger. Hun er innkjøpt av blant andre KODE, Nasjonalmuseet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk Kulturråd og Sparebankstiftelsen.